Novodvorská 434

Praha 4 (u pošty)

OTEVÍRACÍ DOBA

          PO - PÁ

      8.00 - 16.00 hod.

Kontakty

Novodvorská 434
142 00 Praha 4

tel.: 241 491 875

tel.: 737 354 257


email: leknov@seznam.cz

Provozovatel

Sanovia, a.s.
IČO: 28570481

DIČ: CZ28570481

Vedoucí lékárník

Mgr. Katarína Koulová

Osobní údaje

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů si můžete přečíst zde.

JAK NALOŽIT SE STARÝMI LÉKY?

Jsou dvě kategorie léků, které může pacient vrátit do lékárny. Jednak jsou to léky, které pacient nevyužíval a mají už překročenou dobu použitelnosti a pak léky, u kterých doba použitelnosti je ještě v pořádku, ale pacient je z nějakých důvodů užívat přestal. Dle zákona mají lékárny povinnost tyto léky od pacientů odebrat a předávají je dál specializovaným firmám k likvidaci jako nebezpečný odpad poškozující životní prostředí.

Léky s prošlou dobou použitelnosti nikdy neužívejte – chemicky se mění, mohou mít výrazné nežádoucí účinky, případně naopak snížený účinek žádoucí – obojí je nebezpečné.

Situaci, kdy Vám doma zůstanou léky s dobrou použitelností, se snažte předejít tím, že Vám lékař bude předepisovat jen potřebné množství a nebudete si dělat zbytečné zásoby.

Při změně léčby zkuste nadbytečná balení vrátit přímo lékaři, lékárna i tato balení musí odevzdat k likvidaci.

NIKDY LÉKY NESPLACHUJTE DO TOALETY A NEVYHAZUJTE DO BĚ?NÉHO KONTEJERU NA ODPADKY. K TOMU SLOU?Í VYHRAZENÝ KONTEJNER V LÉKÁRNĚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ MOTO A AUTOLÉKÁRNIČEK

Každé motorové vozidlo poháněné vlastní silou, kromě vozidel kategorie L musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky podle druhu vozidla. Obsah musí být uložen v samostatném pouzdře. Provozovatel vozidla je povinen lékárničku udržovat v řádném stavu a kontrolovat dobu použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb.

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička) musí obsahovat:

 • Obvaz hotový sterilní č. 2 1x
 • Obvaz hotový sterilní č. 4 1x
 • Šátek trojcípý 1x
 • Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 3x
 • Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm 1x
 • Rouška resuscitační 1x
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1x
 • Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2x

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička) mimo vozidel pro hromadnou přepravu osob:

 • Obvaz hotový sterilní č. 2 2x
 • Obvaz hotový sterilní č. 3 2x
 • Obvaz hotový sterilní č. 4 2x
 • Šátek trojcípý 2x
 • Náplast hladká cívka 2,5 cm x 5 m 1x
 • Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm 6x
 • Obinadlo škrticí pryžové, délka 70 cm 1x
 • Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm 1x
 • Rouška resuscitační 1x
 • Rouška PVC 20 x 20 cm 1x
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 1x
 • Špendlík zavírací v antikorozní úpravě 2x
 • Nůžky 1x
 • Desinfekční roztok ve spreji 1x

Pozn. Ceny autolékárniček se u nás pohybují od cca 150 do 360 Kč. Náhradní náplň samotná stojí cca 140 kč.

Zdroj: Sbírka zákonů č 102/ 1995

 

JAK SPRÁVNĚ UŽÍVAT HOMEOPATIKA?

Vzhledem k rozšíření seznamu volně prodejných homeopatik a tím i jejich lepší dostupnosti nezaškodí napsat základní informace o homeopatických lécích a zopakovat zásady jejich správného užívání:

 • homeopatický lék je obvykle připravován ve formě granulí (připomínají vzhledem kdysi oblíbené antiperle)
 • pomocnou látkou, tzv. nosičem účinné látky je laktóza a sacharóza
 • množství sacharózy je minimální a homeopatika tak mohou bez obav používat i pacienti s cukrovkou
 • homeopatický lék by neměl být brán do rukou. U francouzských homeopatik k odpočítávání slouží kalíšek, který tvoří zátku tuby
 • běžná dávka je 3, 5 nebo 10 granulí, dle doporučení lékaře nebo lékárníka
 • užití je nejvhodnější alespoň 1/4 hodiny před nebo 1/2 hodiny po jídle, když je ústní dutina prosta všech cizorodých látek a příchutí
 • účinek homeopatik je rušen silně aromatickými látkami, např. mentolem, kávou,..., je lepší se jim vyhnout (pozor při zubní hygieně, k čištění zubů je lepší koupit si zubní pastu bez mentolu)
 • homeopatika nepolykáme, necháme je pod jazykem zvolna rozplynout
 • malým dětem a kojencům je možné nechat je před podáním rozpustit ve lžičce vody
 • homeopatika jsou bez vedlejších nežádoucích účinků a kontraindikací, a tak je bez obav mohou užívat i těhotné ženy a kojenci
 • po každém použití nezapomeňte tubu s granulemi dobře uzavřít. Doba použitelnosti je vždy vyznačena na každé tubě a je potřeba ji dodržovat

 

JAKÁ JE DOBA PLATNOSTI LÉKAŘSKÝCH PŘEDPISŮ?

Platnost receptu jeden den

Nejkratší dobu – jen jeden den – stále platí recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství. Na něj si léky musíte vyzvednout nejpozději do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení. Stejnou platnost má recept označený slovy Neodkladná péče, předepsaný na účet veřejného zdravotního pojištění nesmluvním lékařem v rámci jím poskytnuté neodkladné péče.

Platnost receptu 14 dní

Ostatní recepty platí 14 kalendářních dní počínaje dnem následujícím po dni vystavení, neurčí-li předepisující lékař jinak. Může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.), nejdéle ale 1 rok. Oproti dřívějšku je změna v tom, že doba platnosti se počítá počínaje dnem následujícím po dni vystavení; dříve to bylo počítáno už ode dne vystavení. Zrušeno je ustanovení původní vyhlášky, podle něhož recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platil 5 kalendářních dní počínaje dnem vystavení receptu. I u nich je tedy platnost receptu 14 dní.

 

Platnost receptu 6 měsíců

Takzvaný opakovací recept, tedy recept s předepsaným léčivým přípravkem, jehož výdej se má několikrát opakovat, platí počínaje dnem po dni jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař uvádí na takovém receptu datum vystavení, pokyn k opakování výdeje (většinou latinským výrazem repetatur) a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné.

Jak je to s prodloužením platnosti a výpisem z receptu?

Pokud by nebyl v lékárně k dispozici předepsaný počet balení léčivého přípravku (a ani nemůže být urychleně obstarán), může farmaceut na základě požadavku zaslaného do systému eRecept prodloužit dobu platnosti elektronického receptu až o 14 kalendářních dní.

 

Případné výpisy se v lékárně již pořizují jen k receptům v listinné podobě, které lékaři mohou výjimečně použít např. při technických problémech s vystavením elektronických receptů. Doba platnosti receptu v listinné podobě je také čtrnáct dní (resp. jeden den u pohotovosti), neurčí-li předepisující lékař jinak.

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jsou-li na tomto receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici (přičemž dva druhy léčivých přípravků lze na listinný recept předepsat do 31. 5. 2020 a od 1. 6. 2020 lze předepsat pouze jeden druh léčivého přípravku), vystaví farmaceut na chybějící léčivý přípravek nebo počet balení výpis z receptu. Výpis má platnost čtrnáct kalendářních dní počínaje dnem po jeho dni vystavení.

 

ZÁSADY PŘI UŽÍVÁNÍ LÉČIV

 • Nikdy nepoužívejte lék k jiným účelům, než pro které byl předepsán!
 • Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, i o těch, které jste si koupili bez předpisu!
 • Vyskytnou-li se vedlejší účinky, upozorněte na ně ošetřujícího lékaře!
 • Zvláštní opatrnost při užívání léků musí dodržovat děti, těhotné ženy a kojící matky, řidiči motorových vozidel!
 • Ukládejte léky mimo dosah dětí!
 • Všechny léky ponechte v obalech, v nichž Vám byly vydány. Nemíchejte léky dohromady, pokud je nepřipravujete do dávkovačů! Pozor u léčiv, u kterých je uvedeno upozornění na uchovávání tablet v obalu až do doby těsně před užitím - tyto je potřeba připravovat do dávkovačů přímo v obalu!
 • Pokud užíváte více léků současně, poraďte se, v jakém sledu je máte užívat, nebývá dobré brát je všechny najednou!
 • Nikdy si sami neupravujte dávky léků!
 • Pokud se rozhodujete pro zakoupení léků, pamatujte, že zárukou kvality a bezpečnosti je pouze lékárna. Nezapomeňte lékárníkovi sdělit i názvy léků, které užíváte na základě předpisů
 • Vašeho lékaře. Uvědomte si, že ani přípravek doporučovaný reklamou nemusí být právě pro Vaše zdraví bezpečný!
 • Účinek léků časem klesá. Kontrolujte si jednou za čas Vaše zásoby a vyřaďte všechny léky po projití jejich doby použitelnosti! Ve velké většině případů je doba použitelnosti vyznačena už přímo na obalu, v případě jiného šaržování Vám zase může poradit Váš lékárník.
 • Staré, nevyužité léky nepatří do kontejneru! Odevzdejte je ve své lékárně, tam se postarají o jejich správnou likvidaci!

Zdroj: SOLUTIO 1999, Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

 

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ LÉKŮ

Léky se podílejí jednak na ochraně a prodloužení kvalitního života, jednak na léčení či zmírnění řady poruch lidského zdraví.

V ČR existují léky:

které jsou registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv - ten má v databázi všechny údaje, které zaručují jejich bezpečné užívání - část z těchto léčiv je určena jen k výdeji na recept, část lze získat i bez lékařského předpisu.

přípravky, jejichž prodej je sice schválen hlavním hygienikem ČR, čímž je zaručena jejich nezávadnost, ale jejichž léčivé účinky ověřeny nejsou. Tyto nejsou v seznamu léčiv a nejsou také předepisovány lékaři. Je jen na pacientovi, jaké zaujme k těmto přípravkům stanovisko.

Je snahou lékařů i lékárníků, aby každý pacient dostal správné léky v správný čas a aby je užíval v určené době správným způsobem. K tomu by měl být pacient dostatečně a na úrovni poučen.

Léky se podle způsobu použití rozdělují na:

léky pro vnitřní užití, což jsou léky, které se užívají ústy,

léky, které jsou do těla vpravovány injekčně

léky k jinému upotřebení, které jsou určeny

- k nanášení na pokožku jako roztoky, masti, zásypy
- ke vpravování do tělních dutin, tj. do nosu, ucha, ústní dutiny, močové trubice, pochvy atd.
- ke vdechování
- k dezinfekci.

Při vlastním užívání léků se musí dbát některých zásad:

Tablety, dražé, tobolky: většinou hodně zapíjet, neužívat vleže, dražé nekousat, nedrtit, tobolky nevysypávat, polykat s dostatkem tekutin. Po použití pastilek rozpustných v ústech aspoň půl hodinu nejíst, nepít.

Masti, pasty, krémy: nanášet na kůži, která je předem očištěná, buď přímo z tuby, nebo čistou plochou špachtličkou na nemocné místo pokožky. Někdy se doporučuje mírná masáž.

Nezapomínat na následné omytí rukou, aby se mast nedostala tam, kam nepatří.

U očních mastí je potřeba první centimetry masti vytlačit a odstranit.

Čípky, vaginální tablety: před aplikací je potřebné odstranit ochranný obal. Doporučuje se před zavedením navlhčit v trošce převařené vody a aplikovat vleže.

Nosní kapky: při silně zakloněné hlavě vleže, resp. v silném předklonu se skloněnou hlavou. Po aplikaci ještě chvili setrvat v dané poloze.

Správné užití je vždy uvedeno v příbalových letácích, správně poradit by měl umět každý lékárník. Každý registrovaný lék musí být vybaven příbalovou informací v českém jazyce. Pokud tomu tak není, požádejte o ní lékárníka. U mnohých lékových forem /např. inhalační dávkovací léčiva/ je instrukce odborníka kvůli správnému užívání nutností.

Vedle požadovaného hlavního účinku má většina léčiv i účinky vedlejší, často nežádoucí. Těchto nepříznivých reakcí se není třeba obvykle bát, ale vždy je nutné na ně upozornit lékaře. Může jít o ospalost nebo naopak excitaci, sucho v ústech, žaludeční nevolnost, vyrážku, přecitlivělost na účinnou látku, průjem, nechutenství, pocity na zvracení, kašel. Tyto obvykle po několika dnech odezní. Jestliže ne, je potřeba zvážit terapeutický přínos resp.vysazení nebo změnu daného přípravku.

Vždy je potřeba brát do úvahy přítomnost všech chorob, kterými pacient trpí, resp. stav v jakém se pacient momentálně nachází. V průběhu některých chorob /např. diabetes, vysoký krevní tlak, vředová choroba, zvýšená krvácivost aj./ nebo např. v těhotenství se nesmí některé léky užívat. Hovoříme zde o tzv. kontraindikaci. Jestliže současně podáváme vícero léčiv, ty se navzájem mohou ovlivňovat v účinku jak ve smyslu jeho zesílení, nebo naopak zeslabení - zde hovoříme o interakci.

Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit účinek léku. Kromě už vzpomínaných to může být nesprávně volený dávkovací interval, tj. předávkování nebo naopak poddávkování léku, potrava, alkohol. Jakmile něčemu nerozumíte, zeptejte se lékárníka, určitě se Vám pokusí dát nebo zjistit správnou odpověď.

 

SAMOLÉČENÍ ANO ČI NE

Každý člověk má občas zdravotní obtíže a rozhoduje se, zda navštíví lékaře nebo se pokusí vyléčit sám. V dnešní uspěchané době návštěva lékárny nezabere tolik času jako cesta k lékaři. Provozní doba lékárny je mnohdy delší než ordinační hodiny lékaře. Sortiment volně prodejných léčiv k léčbě méně závažných onemocnění se neustále rozšiřuje. To vše vede pacienty k tomu, že častěji hledají radu ve své lékárně, u svého lékárníka. A právě lékárník by měl být tím, kdo odhadne, zda je v daném případě ještě na místě samoléčení nebo pacienta upozorní na nutnost navštívit praktického či odborného lékaře.

Co se dá zahrnout pod méně závažná onemocnění?

 • mírně zvýšená teplota
 • bolest v krku, chrapot, kašel, rýma
 • žaludeční a žlučníkové obtíže
 • poruchy trávení, nadýmání, střevní potíže,zácpa, průjem
 • krátce trvající bolest
 • drobné úrazy
 • drobná poranění kůže
 • některé lehčí formy alergických reakcí
 • lehčí formy únavového syndromu
 • oslabení imunitního systému
 • méně závažné obtíže při menstruaci a v klimakteriu
 • začínající potíže s prostatou, ...

POZOR! U déle trvající bolesti, či zvýšené teploty, je potřeba lékárníka informovat o intenzitě a délce trvání Vašich zdravotních problémů. Můžou to být příznaky závažnějšího onemocnění!

Aby Vám lékárník odpovědně vybral lék, musí se ptát. Potřebuje alespoň základní informace o tom, kdo je nemocen / dítě, dospělý člověk, těhotná žena, kojící matka, diabetik,.../, jaké jsou příznaky choroby, zda pacient netrpí nějakou jinou nemocí, jaké léky trvale užívá, atd. Proto buďte trpěliví, jestliže se věnuje poněkud déle pacientovi před Vámi. Určitě se bude věnovat s potřebnou péčí i Vám. Lékárník není "prodavač léků", je to odborník, jenž má, kromě vlastních zkušeností, všechny odborné informace o lécích a může Vám pomoci vybrat nejvhodnější přípravek, včetně doporučení optimálního způsobu dávkování a užívání. Bude-li se Vám zdát něco nejasné, PTEJTE SE! Vždy existuje možnost vyžádat si u lékárníka soukromý diskrétní pohovor. K tomuto účelu máme v lékárně takzvaný konzultační koutek. NEODCHÁZEJTE Z LÉKÁRNY NEPOUČENI!

 

 

© Všechna práva vyhrazena SANOVIA, a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím