Novodvorská 434

Praha 4 (u pošty)

OTEVÍRACÍ DOBA

          PO - PÁ

      8.00 - 16.00 hod.

Kontakty

Novodvorská 434
142 00 Praha 4

tel.: 241 491 875

tel.: 737 354 257


email: leknov@seznam.cz

Provozovatel

Sanovia, a.s.
IČO: 28570481

DIČ: CZ28570481

Vedoucí lékárník

Mgr. Katarína Koulová

Osobní údaje

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů si můžete přečíst zde.

Skautská pomoc lékárnám po celé ČR

12. 11. 2020

ČLnK připravila pro podzimní vlnu epidemie covid-19 princip donáškové služby lékárníků, určené zejména pro pacienty, kteří si nemohou osobně dojít do lékárny vyzvednout své léky. Vzhledem k vytíženosti některých lékárníků přivítala nabídku skautů na zajištění vyzvednutí léků a řádné předání potřebných informací lékárníka pacientům, kteří si je nemohou například z důvodu karanténních opatření nebo osamělosti zajistit jiným způsobem. Na základě jednání prezidenta ČLnK Aleše Krebse s vedením organizace Junák – český skaut bude od čtvrtka 12. 11. spuštěna nová služba Skautská pomoc lékárnám, včetně webového portálu pro pacienty, lékárníky i lékaře.

Během nouzového stavu, kdy je mnoho lidí v karanténě, se mohou pacienti na lékárníky obracet s žádostí o osobní dodání léků na předpis. Jde o stav zcela výjimečný, který legislativně není ošetřen.

Jak funguje pomoc skautů?
Pokud se na lékárníka obrátí pacienti, kteří se ocitli v karanténě nebo se doma léčí s koronavirem s dotazy, zda jim léky lékárník doveze
nebo jak si léky obstarat jinak, lze jim sdělit telefonní číslo    608 737 587. Na toto číslo se mohou pacienti v případě potřeby obrátit a využít vyzvednutí léků a zajištění předání potřebných informací skautskými dobrovolníky.

Vyzvednutí léků zajišťují pacientům dospělí členové organizace Junák - český skaut, kteří mají potřebné instrukce k tomu, aby došlo k předání léků včetně nezbytných informací od lékárníka. Provoz telefonní linky obstarává tým proškolených dobrovolníků.

Webové stránky naleznete zde: www.skautskapomoclekarnam.cz
Služba je zcela zdarma.

                           VIZUÁL

 

Buďte ohleduplní k ostatním pacientům i lékárníkům. - Noste roušku nebo šátek. - Choďte do lékárny pouze pro léky. - Dodržujte odstup od ostatních 2 metry. - Plaťte raději kartou. - Nechoďte do lékárny s kašlem a teplotou. - Nepořizujte si zbytečné zásoby léků.

  

 

 

 

Od 1.2.2020 se stala lékárna Novodvorská součástí společnosti Sanovia , a.s.

 

Společnost Sanovia, a.s. byla založena v prosinci 2008 a provozuje virtuální řetězec Moje lékárna, který v současné době představuje více než 380 nezávislých lékáren.

O projektu Moje lékárna

Sdružení nezávislých lékáren Moje lékárna vzniklo jako aktivita nezávislých lékárníků, kteří tímto reagovali na vývoj trhu, zejména tlak majetkových řetězců a regulační cenová opatření.

Spolupráce skupiny lékáren v rovině ekonomické, marketingové, společenské a edukační.

Pro sdružení je charakteristické dlouhodobé a systematické budování a posilování obchodní značky „Moje lékárna“ zejména formou akčních letáků v nákladu 1,8 mil. Ks s frekvencí 6x ročně, plakátů s akčními produkty pro vystavení v lékárnách, sociálně – kulturního Magazínu Moje lékárna v nákladu 110 tis. s frekvencí 6x ročně, jednotné vizualizace a vystavení dle pravidel merchandisingu a TV kampaní, e-shopu, internetového portálu, vč. poradny a diskuzního fóra.

Významnou součástí projektu Moje lékárna je i jeho edukační program, který nabízí lékárníkům kvalitní a specificky zaměřená školení pro získání odborných znalostí ke zvýšení kvality jejich služeb. Lékárníci zařazení do tohoto systému vzdělávání absolvovali v minulosti i semináře orientované na problémy geriatrických pacientů. Jsou připraveny interaktivní e-learningové lekce s testy zaměřenými na problematiku demencí a výživy ve vyšším věku pro lékárníky. Připravujeme ale i semináře pro aktivní podporu prodeje v lékárnách na téma „Řízení klíčových procesů v lékárně“, především se zaměřením na cenotvorbu na příjmu, optimalizaci hrubého zisku, strukturu skladových zásob, skladbu a způsob vystavení sortimentu.

Z důvodu odlišení se od konkurence, výhodné ceny pro koncového zákazníka, zvýšené marže lékárny, budování image lékárny a vyšší nezávislosti na výrobních firmách rozvíjí vlastní značku produktů Moje lékárna.

Novy rok2020imagesDK77650V

Přejeme krásne dny vánoční a zdravý rok 2020 a děkujeme Vám za Vaši přízeň,

za kolektiv lékárny Novodvorská 

RNDr. Tatiana Mikušová

 

 

 

 

Zastavte se ve dnech od 2.9. do 6.9. 2019 od 12.00 do 16.00 hod. změřit u nás plicní věk a odhalte možné riziko plicního onemocnění.

Výše plicního věku napovídá mnohé o funkčnosti vašich plic. Pro určení jejich stáří slouží hodnoty vypovídající o vitální kapacitě plic. Ty získáte pomocí speciálního plicního testu. Na základě testu stáří plic zjistíte, zda vaše plíce stárnou normálním tempem a zda jejich kapacita odpovídá zdravým plicím osoby stejného věku, pohlaví a výšky. Navíc dokážeme měřením odhalit možné potíže i v raném stadiu, což v případě nutnosti umožní zahájit potřebnou léčbu včas. Měření je určeno komukoli nad 18 let věku, kdo má potíže s dýcháním, ale i tomu, kdo se aktivně zajímá o svůj zdravotní stav.

Samotné vyšetření probíhá tak, že pacient vydechne do přístroje na měření plicního věku. Lékárník je schopný okamžitě poté určit hodnotu FEV1 (jednovteřinová vitální kapacita plic – nejrelevantnější měřítko funkčnosti plic) a FEV6 (šestivteřinová kapacita plic). Aby nedošlo k chybě, měření plicní ventilace probíhá zpravidla třikrát, než se plicní věk určí finálně. Výsledek se následně srovnává s normální hodnotou zdravých lidí s ohledem na údaje zadané do dotazníku. Přestože toto měření plicního věku nenahrazuje plnohodnotné vyšetření u specialisty, dokáže odhalit možný problém. Spolu s výsledkem vám proto lékárník případně doporučí návštěvu praktického lékaře.

Chopnimageresize

PROGNÓZA ČLnK OHLEDNĚ PROBLÉMŮ SE ZAVEDENÍM PROTIPADĚLKOVÉ SMĚRNICE DO PRAXE SE NAPLNILA

V sobotu 9. února vstoupilo v platnost nařízení EU, které lékárníkům nově ukládá povinnost ověřovat pravost každého jednotlivého balení u vybraných léčivých přípravků (převážně léčivých přípravků na předpis). Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě upozorňovala na úskalí, která nedotažená implementace protipadělkové směrnice přináší.

I po téměř 14 dnech od jejího spuštění se potvrzuje, že je systém zatím nevyužitelný, což uznal i ministr zdravotnictví. Neopodstatněná chybová hlášení (tzv. alerty) jsou v lékárnách na denním pořádku. Jen v prvním týdnu ověřování by při striktním dodržení nařízení nemohli lékárníci svým pacientům vydat statisíce balení léčivých přípravků. 


Průběžná upozornění ČLnK, že systém nebude při svém startu zcela funkční, se bohužel stala realitou.


 „Lékárníci v celé ČR jsou při své práci zdržováni nefunkčním systémem a musí svým pacientům trpělivě vysvětlovat, že i když od nich obdrží v danou chvíli neověřitelný lék, mohou si být stejně jako dosud 100% jisti jeho pravostí," uvádí ke spuštění protipadělkové směrnice PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK a dodává: „Zbytečná administrativa a s ní spojené vysoké náklady jsou z pohledu současného přetížení lékárníků dlouhodoběji neúnosné. Budeme proto pokračovat ve vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví o úhradě nákladů nových povinností. Podporu nám vyjádřila i část poslanců."

 Podle interních informací ČLnK se reálná chybovost v lékárnách pohybuje od 30 do 50 %. To potvrzuje i analýza v jedné z pražských nemocničních lékáren, kdy během prvního týdne ověřování proběhlo celkem 1519 komunikací (ověřování, zneplatňování a občasná reaktivace) mezi lékárnou a vnitrostátním systémem NSOL. Komunikace se týkala 153 různých druhů léků a aktivitou bylo vyvoláno celkem 456 alertů," přibližuje realitu ověřování v praxi viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Hromadění neověřitelných léčivých přípravků v lékárnách by mohlo ohrozit i zdraví pacientů

Představenstvo ČLnK již koncem ledna doporučilo svým členům a provozovatelům lékáren, aby v případě, že po 9. únoru bude neověřitelné takové množství léčivých přípravků, že bude ohrožen přístup pacientů k léčbě, upřednostnili zájem pacientů před povinnostmi vyplývajícími z nařízení FMD.

 „ČLnK doporučila lékárníkům, aby pacientům byla vydána i balení, která se nepodaří ověřit. Krátce před 9. 2. se k doporučení ČLnK a MZd přiklonily i distribuční firmy a odvolaly své původní prohlášení o nepropouštění neověřitelných šarží, protože takový krok by znamenal nedodání mnoha léčivých přípravků do lékáren. Mezi takovými léčivými přípravky by se totiž vyskytl například i léčivý přípravek Digoxin, který v úložišti není dosud řádně nahraný," popisuje vývoj situace Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.


S nepoužitelností systému se potýkají i jinde v Evropě


Komplikace s ověřováním léků mají lékárníci ve všech zemích EU.

„Problémy přiznává i Evropská organizace pro ověřování léčiv (EMVO), která v dopise určeném pro národní organizace pro ověřování nazývá období několika následujících měsíců obdobím přechodným. Místo testovacího roku 2019 se začalo hovořit o krizovém období," přibližuje situaci ohledně FMD v dalších evropských zemích Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

V rámci EU jsou země, kde je k systému připojena většina lékáren (např. Dánsko, Nizozemí, Německo, Irsko a další), protipólem je pak Polsko, které současně zavádí e-recept a FMD, nebo Francie, kde je pak připojeno méně než 20 % lékáren.

 „Za nejzásadnější problém považují lékárníci v zemích EU, identicky jako ČLnK, to, že výrobci nenahráli včas data do systému, což působí problémy při výdeji léků. Mnohá data jsou nahrána nesprávně nebo nekompletně. I samotný systém hlásí mnohé technické problémy s generování nadbytečných poplachů (alertů) nebo s potvrzováním správnosti nahraných dat od výrobců. Například španělští lékárníci zaznamenali za první 3 dny fungování přes 15 000 alertů," dodává Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Zdroj: tisková zpráva ČLnK

 

baner appka V MOBILU

Mobilní aplikace České lékárnické komory „Lékárny v ČR“ jednoduše a spolehlivě převede SMS identifikátor eReceptu na čárový kód. I bez datového připojení

Počet vydaných identifikátorů eReceptů zasílaných prostřednictvím SMS se zvyšuje, od začátku roku jich pacienti obdrželi více než 1,7 milionu. Česká lékárnická komora (ČLnK) proto připravila způsob, jak příjem eReceptu ze zaslané textové zprávy zjednodušit. Mobilní aplikace Lékárny v ČR nyní umí komplikovaný SMS identifikátor jednoduše převést na čárový kód. Převedení je funkční i bez datového připojení, stačí mít aplikaci nainstalovanou v chytrém telefonu. Novinka ulehčí výdej léků v lékárně. Lékárníci tak zase budou mít více času na své pacienty.

ČLnK nechala vložit převaděč kódů do své stávající aplikace Lékárny v ČR. Dostupná je zdarma pro Android v GooglePlay, kde si ji doposud stáhlo více než 16 tisíc uživatelů, a nově také v AppStore pro systém iOS.

Ulehčí práci a ušetří čas – pacientům i lékárníkům
         Na implementaci nové funkce do již existující aplikace komory pracovali vývojáři několik měsíců. Úpravu zadala komora v červnu a v září probíhalo testování. Výsledkem je jednoduchý a funkční převaděč SMS identifikátoru do podoby čárového kódu. „Postupem času jsou eRecepty stále častější. Množství identifikátorů zasílaných pacientům textovou zprávou neustále roste, od začátku roku počet takto předaných eReceptů přesáhl 1 700 000. Forma SMS identifikátoru byla dosud pro lékárníky nejpracnější variantou, proto se ČLnK rozhodla najít zjednodušující řešení, které přinese výhody pacientům i lékárníkům,“ vysvětluje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

         Dosavadní způsob ručního přepisování unikátního kódu z SMS zprávy je časově náročný. Existuje také riziko chyby při přepisu. „Převedení na čárový kód zefektivní péči o pacienta v lékárně. Lékárníkům systém výrazně zjednoduší práci a ušetřený čas budou moci věnovat základním činnostem – odbornému poradenství a dispenzaci,“dodává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK. Jednotlivé identifikátory se z SMS do podoby čárových kódů v aplikaci převádí plně automaticky, takže pro pacienta nepředstavuje převod ani práci navíc, ani další datové náklady.

Plně funkční i bez datového připojení
         Při práci s převaděčem identifikátoru v mobilní aplikaci Lékárny v ČR nepotřebují pacienti ve svém zařízení internet. Stačí mít aplikaci nainstalovanou v mobilním zařízení. Po následném převedení na čárový kód zůstane pacientovi eRecept vždy uložený v aplikaci, má tak úplný přehled o historii svých léčiv. „Vyzvednutí předepsaných léků bez nutnosti datového připojení považujeme za největší výhodu nové funkce naší aplikace. Pacient si k receptu v aplikaci může připojit libovolnou poznámku, například že jde o opakovací recept, který lze vyzvednout ještě dvakrát,“popisuje fungování Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK a dodává: Kromě převodu SMS kódu elektronického receptu na čárový kód slouží aplikace také jako mapa českých lékáren s kompletními informacemi.“

Aplikace poslouží nejen při výdeji receptu, ale pomůže třeba i při screeningu diabetu
            V aplikaci, kterou si pro operační systém Android zatím stáhlo více než 16 tisíc uživatelů, je možné dohledat všechny lékárny v České republice. Po propojení s navigací dokáže pacienta navést k té nejbližší a obsahuje důležité informace včetně adres, kontaktů a otevírací doby. Další praktickou funkcí je možnost vyhledání lékárny dle specializace v oblasti poradenství, například při odvykání kouření, snížení hmotnosti či screeningu diabetu a péče o diabetické pacientyAplikace vyhledá i lékárny specializované na poradenství a péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

atbTyden2017

Letos se již podeváté připojuje naše lékárna k Evropskému antibiotickému dni.
        
Podle výsledků loňského průzkumu ČLnK se každý pátý pacient mylně domnívá, že antibiotika účinkují proti chřipce, nachlazení či viróze. Osvěta v této oblasti je tedy stále potřebná, čemuž by měli napomoci i samotní lékárníci. V období od 19. do 25. listopadu 2018 budeme pacientům v lékárnách připomínat, jak užívat antibiotika správně.

K dispozici budou praktické letáčky s důležitými informacemi o užívání i uchovávání antibiotik. 

 

Vážení majitelé klientských karet lékárny Novodvorská a Chodovická,

v souvislosti s novým nařízením rady EU o ochraně osobních údajů osob i my potřebujeme nový souhlas s jejich zpracováváním. Proto Vám při nejbližší návštěvě naší lékárny předložíme k podpisu nový Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz dole přiložený soubor).

Když budeme mít souhlas s evidencí vámi poskytnutých údajů, náš lékárenský systém nám umožní poskytovat dokonalejší lékárenskou péči: upozorní vydávajícího na nebezpečí ve vztahu daný údaj - výdej léčivého přípravku resp. doplňku stravy, a umožní mimo jiné kvalitnější poradenství, vedení lékového záznamu atd.

Proto když tento Souhlas dostanete od nás v lékárně k podpisu, zvažte výše uvedené, vyplňte a odevzdejte nám ho. Jen tak bude karta sloužit svému účelu. Děkujeme Vám!

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR

 

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

dále jen „GDPR

1.     Zpracovávané osobní údaje

Já, níže podepsaný/ná _______________________________________________________ ,dále jen „Klient“),

tímto uděluji souhlas společnosti:   MATAMI s.r.o.

IČO:  27062350, se sídlem  Spinozova 7, 143 00 Praha 4,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C93508 , (dále jen „Správce“),

a jejím provozovnám:

Lékárna Novodvorská, Novodvorská 434, 142 00 Praha 4,

Lékárna Chodovická, Chodovická 2311, 193 00 Praha 9,

aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto moje osobní údaje:

JMÉNO A PŘÍJMĚNÍ:_________________________________________________________________________ ,

ADRESA BYDLIŠTĚ:___________________________________________________________________________ ,

TELEFONNÍ ČÍSLO: ___________________________________________________________________________ ,

E-MAILOVÁ ADRESA:_________________________________________________________________________ ,

ČÍSLO POJIŠTĚNCE: __________________________________________________________________________ ,

ALERGIE, DIAGNÓZY, UPOZORNĚNÍ:__________________________________________________________,

2.     Účel zpracování osobních údajů

1.       Osobní údaje budou evidované v Registru klientů vedeném Správcem v lékárenském informačním systému a to za účelem:

-      komunikace s klientem,

-      řešení problematických výdejů,

-      zjištění kontraindikace léků,

-      dodatečných informací lékaře pro pacienta;

-      evidence dosažených bonusů a slev

2.       Číslo pojištěnce je zpracováváno za účelem slučování výdejů recepty, poukazy a volné prodeje.

3.       Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) udělení souhlasu Klienta se zpracováním osobních údajů.

4.       Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám resp. příjemcům.

5.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6.       Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 5 let

7.       Klient není povinen tyto údaje poskytnout v plném rozsahu. Účely evidence osobních údajů  budou v případě neposkytnuté relevantně omezeny.

3.     Právo klienta na odvolání souhlasu

Klient má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu Správce  nebo na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4.     Právo klienta na přístup k osobním údajům

Klient má právo požadovat od Správce:

-      potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Správce zpracovává a za jakým účelem je zpracovává,

-      kategorie osobních údajů,

-      příjemce, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-      plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby,

-      opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování,

-      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních, údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

-      informace, že dochází k automatizovanému rozhodování.

5.     Právo klienta na přenositelnost údajů

1.       Klient má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které poskytl Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci.

2.       Klient má právo na to, aby tyto údaje byly předání přímo jedním správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

6.     Prohlášení klienta

Tímto prohlašuji, že mnou udělený souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

V ________________ Dne: ______________     Podpis klienta: _______________________________

© Všechna práva vyhrazena SANOVIA, a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím