Novodvorská 434

Praha 4 (u pošty)

OTEVÍRACÍ DOBA

          PO - PÁ

      8.00 - 16.00 hod.

Kontakty

Novodvorská 434
142 00 Praha 4

tel.: 241 491 875

tel.: 737 354 257


email: leknov@seznam.cz

Provozovatel

Sanovia, a.s.
IČO: 28570481

DIČ: CZ28570481

Vedoucí lékárník

Mgr. Katarína Koulová

Osobní údaje

Prohlášení o ochraně vašich osobních údajů si můžete přečíst zde.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

dále jen „GDPR

1.     Zpracovávané osobní údaje

Já, níže podepsaný/ná _______________________________________________________ ,dále jen „Klient“),

tímto uděluji souhlas společnosti:   MATAMI s.r.o.

IČO:  27062350, se sídlem  Spinozova 7, 143 00 Praha 4,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C93508 , (dále jen „Správce“),

a jejím provozovnám:

Lékárna Novodvorská, Novodvorská 434, 142 00 Praha 4,

Lékárna Chodovická, Chodovická 2311, 193 00 Praha 9,

aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto moje osobní údaje:

JMÉNO A PŘÍJMĚNÍ:_________________________________________________________________________ ,

ADRESA BYDLIŠTĚ:___________________________________________________________________________ ,

TELEFONNÍ ČÍSLO: ___________________________________________________________________________ ,

E-MAILOVÁ ADRESA:_________________________________________________________________________ ,

ČÍSLO POJIŠTĚNCE: __________________________________________________________________________ ,

ALERGIE, DIAGNÓZY, UPOZORNĚNÍ:__________________________________________________________,

2.     Účel zpracování osobních údajů

1.       Osobní údaje budou evidované v Registru klientů vedeném Správcem v lékárenském informačním systému a to za účelem:

-      komunikace s klientem,

-      řešení problematických výdejů,

-      zjištění kontraindikace léků,

-      dodatečných informací lékaře pro pacienta;

-      evidence dosažených bonusů a slev

2.       Číslo pojištěnce je zpracováváno za účelem slučování výdejů recepty, poukazy a volné prodeje.

3.       Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) udělení souhlasu Klienta se zpracováním osobních údajů.

4.       Osobní údaje nebudou poskytnuty žádným třetím osobám resp. příjemcům.

5.       Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6.       Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 5 let

7.       Klient není povinen tyto údaje poskytnout v plném rozsahu. Účely evidence osobních údajů  budou v případě neposkytnuté relevantně omezeny.

3.     Právo klienta na odvolání souhlasu

Klient má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním doručeným na adresu Správce  nebo na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4.     Právo klienta na přístup k osobním údajům

Klient má právo požadovat od Správce:

-      potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Správce zpracovává a za jakým účelem je zpracovává,

-      kategorie osobních údajů,

-      příjemce, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

-      plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby,

-      opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování,

-      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních, údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

-      informace, že dochází k automatizovanému rozhodování.

5.     Právo klienta na přenositelnost údajů

1.       Klient má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které poskytl Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci.

2.       Klient má právo na to, aby tyto údaje byly předání přímo jedním správcem druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

6.     Prohlášení klienta

Tímto prohlašuji, že mnou udělený souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

V ________________ Dne: ______________     Podpis klienta: _______________________________

© Všechna práva vyhrazena SANOVIA, a.s.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím